ANUNT

 

Asociaţia Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării, cu sediul în municipiul Tulcea, strada ing Dumitru Ivanov, nr. 6, bloc Iberom, Et. 2, judeţul Tulcea, în vederea implementării Proiectului intitulat « EFIGE - Ansamblu transfrontalier. Confluente de patrimoniu la Dunare » ( EFIGE - Cross- Border Ensemble. Heritage Confluence on Danube), finanțata prin Programul Operational Transfrontalier Romania-Ukraina 2014-2020 (Joint Operational Programme Romania-Ukraine 2014-2020),

 

Organizează:

 

Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 

- MANAGER DE PROIECT -1 POST

    perioada determinata de 16 luni;

    norma de munca de 3 ore pe zi.

 

Condiţii de participare pentru postul de manager de proiect

 

Specificatiile postului

Nivel de studii:  Diplomă de licență/facultate/colegiu

Experienta: Minim trei ani de experienta de lucrul in proiecte europene / ONG-uri / Dezvoltarea IMM-urilor, activitati conexe, este un avantaj si, de asemenea, experienta de lucru cu societatea civila / procesele participative ale IMM-urilor.

 

Cerinte pentru ocuparea postului:

- Experienta ridicata in conducerea si în gestionarea echipelor multidisciplinare

- Experiență ridicata de Project Management în cel puțin două proiecte finanțate

- Bune cunostinte de Microsoft Office sunt solicitate.

- Buna cunoastere a limbilor Romana si Engleza este solicitata

- Calități de lider, abilități puternice de comunicare interpersonală, abilități de management administrativ și financiar în ceea ce privește dezvoltarea proiectelor și cooperarea cu oficiali guvernamentali, ONG-uri și mass-media

- Responsabilitate generală pentru livrarea rezumatului proiectului, a cerințelor și a rezultatelor

- Conectarea cu partenerul pentru a determina și a conveni asupra cerințelor proiectului, asigurându-se că obiectivele sunt îndeplinite

- Stabilirea și punerea în aplicare a managementului de proiect adecvat

- Controlarea elaborarii unor planuri detaliate de costuri;

- Asigurarea că proiectul este finanțat și controlat în mod corespunzător

- Asigurarea că toate planurile de siguranță și calitate legate de proiect sunt pregătite și livrate

- Promovarea soluționării problemelor, a lucrului în echipă și a partajării riscurilor între membrii proiectului

- Furnizarea de informații utile și exacte în timp util

 

Constituie un avantaj:

- Formarea suplimentară în domeniile specifice de activitate: management, marketing, planificarea strategică etc. poate fi un avantaj.

 

Responsabilitati:

- Asigurarea punerii în aplicare cu succes a activităților proiectului și obținerea rezultatelor planificate în proiect;

- Asigurarea executării la timp a activităților;

- Organizarea și coordonarea achiziționării de bunuri și servicii în cadrul proiectului;

- Formularea de specificații pentru echipamente si consumabile care urmează să fie achiziționate în cadrul proiectului;

- Ghidarea activitatii contractanților, supravegherea desfășurarii activităților în cadrul planului de lucru negociat;

- Participarea la diverse reuniuni și la toate evenimentele proiectului, asigurarea pregătirii adecvate a acestora;

- Elaborarea unor planuri de lucru detaliate și monitorizarea respectării punerii lor în aplicare;

- Facilitarea și asigurarea asistenței în identificarea și selectarea personalului proiectului și a contractorilor, formularea și pregătirea proiectelor de versiuni pentru referințe/fișe de post pentru a supraveghea desfășurarea zilnică a proiectului și pentru a gestiona echipa de proiect;

- Actionarea în calitate de lider de echipă și supravegherea activitatii personalului proiectului;

- Supravegherea si gestionarea zilnică a proiectului – la nivel organizațional și conceptual;

 

Conţinutul dosarului de aplicaţie:

Cerere de înscriere la concurs, cu specificarea clară a postului pentru care aplică;

Carte de muncă, adeverinţă sau alte documente care să ateste experienta;

Curriculum Vitae – semnat şi datat în original;

Copie după actul de identitate;

Certificat de cazier judiciar;

Copie după diplome de absolvire a studiilor, specifice cerinţelor pentru ocuparea postului la care se aplică;

Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

Copii după alte diplome/certificate, care atestă efectuarea de instruiri, calificări, dobândire de cunoştinţe specializări specifice cerinţelor pentru ocuparea postului la care se aplică.

Recomandări angajatori și beneficiari - semnate;

 

 

Bibliografia relevanta pentru etapa probei scrise:

 

Depunerea dosarului de candidatură se va face la sediul Asociației Grup Local pentru pescărie Durabilă în Delta Dunării – strada ing. Dumitru Ivanov nr. 6, bloc Iberom, et.2, judeţul Tulcea.

 

Termenul limita de depunere al dosarelor este: 22 mai 2020 ora 10 00

 

 

          Selecţia dosarelor va fi realizată de către membrii Comisiei de evaluare și selecție, în data de 22.05.2020. Lista cu candidații selectați in urma selectiei dosarelor va fi afisata la sediul asociatiei pe data de 22.05.2020, ora 12:00, candidatii selectati urmand a se prezenta pentru susținerea unei probe scrise in data de 26.05.2020, ora 17:00 la sediul asociatiei.

Lista cu rezultatele obtinute in urma sustinerii probei scrise va fi afisata la sediul asociatiei in data de 26.05.2020, ora 18:00. Candidatii care vor fi admisi in urma sustinerii probei scrise vor sustine un interviu in data de 28.02.2020, ora 18:00, la sediul Asociației Grup Local pentru pescărie Durabilă în Delta Dunării – strada ing. Dumitru Ivanov nr. 6, bloc Iberom, et.2, judeţul Tulcea.

 

Comunicarea rezultatelor finale se face in termen de maximum 2 zile lucratoare de la data sustinerii ultimei probe.

           Contestatiile se depun in termen de cel mult 48 de ore de la data afișarii rezultatului pentru fiecare proba, la sediul FLAG.

 

 

Presedinte,

Buhai Daniel

 

 

 

ANUNT

 

Asociaţia Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării, cu sediul în munici-piul Tulcea, strada ing Dumitru Ivanov, nr. 6, bloc Iberom, Et. 2, judeţul Tulcea, în vederea implementării Proiectului intitulat « EFIGE - Ansamblu transfrontalier. Confluente de pa-trimoniu la Dunare » ( EFIGE - Cross- Border Ensemble. Heritage Confluence on Danu-be), finanțata prin Programul Operational Transfrontalier Romania-Ukraina 2014-2020 (Jo-int Operational Programme Romania-Ukraine 2014-2020),

 

Organizează:

 

Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 

- MANAGER DE PROIECT -1 POST

    perioada determinata de 18 luni;

    norma de munca de 3 ore pe zi.

 

Condiţii de participare pentru postul de manager de proiect

 

Specificatiile postului

Nivel de studii:  Diplomă de licență/facultate/colegiu

Experienta: Minim trei ani de experienta de lucrul in proiecte europene / ONG-uri / Dezvolta-rea IMM-urilor, activitati conexe, este un avantaj si, de asemenea, experienta de lucru cu societatea civila / procesele participative ale IMM-urilor.

 

Cerinte pentru ocuparea postului:

- Experienta ridicata in conducerea si în gestionarea echipelor multidisciplinare

- Experiență ridicata de Project Management în cel puțin două proiecte finanțate

- Bune cunostinte de Microsoft Office sunt solicitate.

- Buna cunoastere a limbilor Romana si Engleza este solicitata

- Calități de lider, abilități puternice de comunicare interpersonală, abilități de management administrativ și financiar în ceea ce privește dezvoltarea proiectelor și cooperarea cu oficiali guvernamentali, ONG-uri și mass-media

- Responsabilitate generală pentru livrarea rezumatului proiectului, a cerințelor și a re-zultatelor

- Conectarea cu partenerul pentru a determina și a conveni asupra cerințelor proiectului, asigurându-se că obiectivele sunt îndeplinite

- Stabilirea și punerea în aplicare a managementului de proiect adecvat

- Controlarea elaborarii unor planuri detaliate de costuri;

- Asigurarea că proiectul este finanțat și controlat în mod corespunzător

- Asigurarea că toate planurile de siguranță și calitate legate de proiect sunt pregătite și li-vrate

- Promovarea soluționării problemelor, a lucrului în echipă și a partajării riscurilor între mem-brii proiectului

- Furnizarea de informații utile și exacte în timp util

 

Constituie un avantaj:

- Formarea suplimentară în domeniile specifice de activitate: management, marketing, planificarea strategică etc. poate fi un avantaj.

 

Responsabilitati:

- Asigurarea punerii în aplicare cu succes a activităților proiectului și obținerea rezultatelor planificate în proiect;

- Asigurarea executării la timp a activităților;

- Organizarea și coordonarea achiziționării de bunuri și servicii în cadrul proiectului;

- Formularea de specificații pentru echipamente si consumabile care urmează să fie achiziționate în cadrul proiectului;

- Ghidarea activitatii contractanților, supravegherea desfășurarii activităților în cadrul planului de lucru negociat;

- Participarea la diverse reuniuni și la toate evenimentele proiectului, asigurarea pregătirii adecvate a acestora;

- Elaborarea unor planuri de lucru detaliate și monitorizarea respectării punerii lor în aplicare;

- Facilitarea și asigurarea asistenței în identificarea și selectarea personalului proiectului și a contractorilor, formularea și pregătirea proiectelor de versiuni pentru referințe/fișe de post pentru a supraveghea desfășurarea zilnică a proiectului și pentru a gestiona echipa de proiect;

- Actionarea în calitate de lider de echipă și supravegherea activitatii personalului proiectului;

- Supravegherea si gestionarea zilnică a proiectului – la nivel organizațional și conceptual;

 

Conţinutul dosarului de aplicaţie:

Cerere de înscriere la concurs, cu specificarea clară a postului pentru care aplică;

Carte de muncă, adeverinţă sau alte documente care să ateste experienta;

Curriculum Vitae – semnat şi datat în original;

Copie după actul de identitate;

Certificat de cazier judiciar;

Copie după diplome de absolvire a studiilor, specifice cerinţelor pentru ocuparea postului la care se aplică;

Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

Copii după alte diplome/certificate, care atestă efectuarea de instruiri, calificări, dobândire de cunoştinţe specializări specifice cerinţelor pentru ocuparea postului la care se aplică.

Recomandări angajatori și beneficiari - semnate;

 

 

- MANAGER FINANCIAR -1 POST

    perioada determinata de 18 luni;

    norma de munca de 2 ore pe zi.

 

Condiţii de participare pentru postul de manager financiar

 

Specificatiile postului

Nivel de studii:  Diplomă de licență/facultate/colegiu

Experienta: Minim un an de experiență de lucrul în proiecte. Cel puțin 3 ani de experiență în contabilitate sau management financiar de proiect.

 

Cerinte pentru ocuparea postului:

- Atenție la detalii și acuratețe

- Planificare și organizare

- Abilități puternice de comunicare

- Informare și monitorizarea sarcinilor

- Analiza problemelor

- Judecarea și rezolvarea problemelor

- Abilități de supraveghere

- Toleranță de stres

- Este necesară o bună cunoaștere a Word și Excel

- Buna cunoastere a limbilor Romana si Engleza este solicitata

- Cunoașterea finanțelor, contabilitatea, bugetarea și principiul controlului costurilor

- Cunoașterea reglementărilor financiare, a legilor, codurilor și reglementărilor aplicabile

- Capacitatea de a analiza datele financiare și de a pregăti rapoarte financiare, declarații și proiecții

- Responsabilitatea generală pentru realizarea rezumatului proiectului, a cerințelor și a livrărilor

- Stabilirea și punerea în aplicare a unor controale adecvate de gestionare a proiectelor financiare

- Elaborarea unor planuri detaliate de costuri

- Asigurarea faptului că proiectul este finanțat în mod corespunzător și controlat

- Furnizarea de rapoarte financiare în timp util

 

Constituie un avantaj:

Formarea suplimentară în domeniile specifice de activitate: management, finanțe, contabilitate pot fi un avantaj.

Cunoașterea aplicațiilor software financiare și contabile este un avantaj.

 

Responsabilitati:

- Pregătirea declarațiilor de profit și pierdere și rapoartele lunare de închidere și de contabilitate a costurilor.

- Centralizarea și analizarea informațiilor financiare pentru a pregăti intrările în conturi, cum sunt conturile de contabilitate și documentele tranzacțiilor de afaceri.

- Stabilirea, menținerea și coordonarea punerii în aplicare a procedurilor de control contabil și contabil.

- Analizarea și revizuirea bugetelor și cheltuielilor pentru finanțarea locală și privată, contracte și granturi.

- Monitorizarea și revizuirea rapoartelor de contabilitate și de sistem aferente cu acuratețe și exhaustivitate.

- Pregătirea și revizuirea bugetului, veniturilor, cheltuielilor, intrărilor de salarizare, facturilor și altor documente contabile.

- Analizarea tendințele veniturilor și cheltuielilor și recomandarea nivelurilor bugetare adecvate și asigurarea controlului cheltuielilor.

- Explicarea facturilor și a politicilor contabile către personal.

- Rezolvarea discrepanțelor contabile.

- Recomandarea, dezvoltarea si mentinerea bazei de date financiare, a sistemelor de software informatice si a sistemelor de arhivare manuala.

- Supravegherea datelor și rapoartelor financiare automatizate de intrare și gestionare a datelor financiare.

- Interacționarea cu auditorii interni și externi în finalizarea auditurilor.

- Elaborarea bugetului anual de operare și consultarea cu conducerea departamentală cu privire la aspectele fiscale ale planificării programului, recomandărilor salariale și altor acțiuni administrative.

- Asigurarea orientării politicii contabile pentru personalul nou.

- Alte sarcini atribuite.

 

Conţinutul dosarului de aplicaţie:

Cerere de înscriere la concurs, cu specificarea clară a postului pentru care aplică;

Carte de muncă, adeverinţă sau alte documente care să ateste experienta;

Curriculum Vitae – semnat şi datat în original;

Copie după actul de identitate;

Certificat de cazier judiciar;

Copie după diplome de absolvire a studiilor, specifice cerinţelor pentru ocuparea postului la care se aplică;

Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

Copii după alte diplome/certificate, care atestă efectuarea de instruiri, calificări, dobândire de cunoştinţe specializări specifice cerinţelor pentru ocuparea postului la care se aplică.

Recomandări angajatori și beneficiari - semnate;

 

 

- MANAGER DE COMUNICARE -1 POST

    perioada determinata de 18 luni;

    norma de munca de 3 ore pe zi.

 

Condiţii de participare pentru postul de manager de comunicare

 

Specificatiile postului

Nivel de studii:  Diplomă de licență/facultate/colegiu

Experienta: Minim doi ani de experienta de lucru in proiecte europene / ONG-uri / dezvolta-rea IMM-urilor/ - activitati conexe constituie un avantaj si, de asemenea, experienta de lucru cu societatea civila / procesele participative ale IMM-urilor.

 

Responsabilitati: asigură și coordonează promovarea FLAG-ului precum si a proiectului transfrontalier, activitățile de comunicare internă și externă, precum și ale proiectului tran-sfrontalier.

Asigură respectarea cerințelor privind informarea și publicitatea de către FLAG, prin inter-mediul site-ului propriu al FLAG-ului și prin diverse mijloace de informare în media;

Oferă actualizarea permanentă a paginii web a FLAG-ULUI cu informații despre proiect;

Indeplineste orice alte dispoziții date de manager, în limitele respectării temeiului juridic.

Participa la activitatea de pregătire a rapoartelor de progres.

 

Cerinte pentru ocuparea postului:

- Atenție la detalii și acuratețe

- Planificare și organizare

- Abilități puternice de comunicare

- Informare și monitorizarea sarcinilor

- Analiza problemelor

- Judecarea și rezolvarea problemelor

- Abilități de supraveghere

- Toleranță de stres

- Elaborează și implementează acțiunile de informare și publicitate ale FLAG-ului, precum și pentru proiectul transfrontalier, în conformitate cu Instrucțiunile privind măsurile de informare și publicitate, privind contractul de finanțare. Colaborează îndeaproape cu designerul logo-ului pentru conceperea logo-ului proiectului, a materialelor publicitare și a secțiunii dedicate proiectului EFIGE, pe pagina web FLAG. Creeaza și editeaza comunicate de presă. Elaborează planul de comunicare al proiectului transfrontalier.

 

Constituie un avantaj:

- bune cunostinte de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, internet si social media sunt solicitate;

- buna cunoastere a limbilor Romana si Engleza este solicitata;

- Inteligenta (logica in gandire, memorie, analiza si capacitatea de sinteza), Capacitatea de a procesa, interpreta si exploata informatii prin furnizarea de date prelucrate altor factori de decizie, corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oameni;

- formarea suplimentară în domeniile specifice de activitate: calificări și formare în comunica-re, relații publice și managementul de proiect, planificarea strategică etc. pot fi un avantaj.

Conţinutul dosarului de aplicaţie:

Cerere de înscriere la concurs, cu specificarea clară a postului pentru care aplică;

Carte de muncă, adeverinţă sau alte documente care să ateste experienta;

Curriculum Vitae – semnat şi datat în original;

Copie după actul de identitate;

Certificat de cazier judiciar;

Copie după diplome de absolvire a studiilor, specifice cerinţelor pentru ocuparea postului la care se aplică;

Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

Copii după alte diplome/certificate, care atestă efectuarea de instruiri, calificări, dobândire de cunoştinţe specializări specifice cerinţelor pentru ocuparea postului la care se aplică.

Recomandări angajatori și beneficiari - semnate;

 

 

Bibliografia relevanta pentru etapa probei scrise:

 

Depunerea dosarului de candidatură se va face la sediul Asociației Grup Local pentru pes-cărie Durabilă în Delta Dunării – strada ing. Dumitru Ivanov nr. 6, bloc Iberom, et.2, judeţul Tulcea.

Termenul limita de depunere al dosarelor este: 24 februarie 2020 ora 10 00

 

          Selecţia dosarelor va fi realizată de către membrii Comisiei de evaluare și selecție, în data de 24.02.2020. Lista cu candidații selectați in urma selectiei dosarelor va fi afisata la sediul asociatiei pe data de 24.02.2020, ora 12:00, candidatii selectati urmand a se prezenta pentru susținerea unei probe scrise in data de 26.02.2020, ora 16:00 la sediul asociatiei.

Lista cu rezultatele obtinute in urma sustinerii probei scrise va fi afisata la sediul aso-ciatiei in data de 26.02.2020, ora 17:00. Candidatii care vor fi admisi in urma sustinerii probei scrise vor sustine un interviu in data de 28.02.2020, ora 17:00, la sediul Asociației Grup Local pentru pescărie Durabilă în Delta Dunării – strada ing. Dumitru Ivanov nr. 6, bloc Iberom, et.2, judeţul Tulcea.

 

Comunicarea rezultatelor finale se face in termen de maximum 2 zile lucratoare de la data sustinerii ultimei probe.

           Contestatiile se depun in termen de cel mult 48 de ore de la data afișarii rezultatului pentru fiecare proba, la sediul FLAG.

 

 

Presedinte,

Buhai Daniel

 

 

 

 

 

 

 

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene.Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.Toate informaţiile, privind Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

 

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.