FLAG DELTA - Asociația Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centru comunitar sanitar  modern la Ceatalchioi, un proiect implementat prin FLAG Delta

În cadrul acestui proiect Primăria Ceatalchioi propune construirea unui nou centru medical al comunei. Această necesitate reiese din faptul că vechiul centru comunitar sanitar al comunei Ceatalchioi este insuficient şi învechit, iar modernizarea lui nu va duce la desfăşurarea în siguranţă a activităţilor curente atât în rândul locuitorilor comunei, dar şi al turiştilor veniţi în zonă.

De asemenea, activităţile proiectului contribuie activ la realizarea obiectivelor Strategiei Flag Delta prin asigurarea unei dezvoltări durabile în infrastrucura ariei Flag.

Acest centru comunitar sanitar uman va dezvolta condiţiile de trai ale locuitorilor,întrucât accesul până în oraşul Tulcea este îngreunat de trecerea cu barcă sau bacul,acestea nefiind disponibile oricând ci numai la ore fixe şi niciodată noaptea.

Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea durabilă din punct de vedere socio economic, de mediu şi cultural al comunităţi din zona de pescuit şi acvacultura.

Promovarea bunăstării sociale al comunităţi din zona de pescuit şi acvacultura.

Investiţia propusă spre finanţare susţine confortul localnicilor şi turiştilor.

Având în vedere că este vorba de un centru vital al biodiversităţii din Europa şi de o zonă recunoscută drept patrimoniu natural mondial, comunitatea locală din zona va fi sprijinită şi se vor depune eforturi concertate în vederea îmbunatăţirii imaginii ca zona administrativ-teritorială.

investiţia propusă spre finanţare susţine dezvoltarea turismului în zonă prin accesul la servicii de sănătate şi creşterea confortului localnicilor şi turiştilor. Programul POP, prin finanţarea acestui proiect oferă oportunitatea turiştilor de a reveni în zona în mod constant.

.Proiectul propus spre finanţare implica crearea unui nou loc de muncă. Mijlocul fix achiziţionat va intra în administraţia primăriei.

Amplasamentul  este situat în localitatea Ceatalchioi , comună Ceatalchioi, judeţul Tulcea,strada Primăverii ,nr.43.

Terenul pe care va fi amplasat proiectul aparţine domeniului public de interes local.

Deoarece investiţia propusă prin proiect presupune construirea de centru comunitar sanitar uman, gestionarea investiţiei se va realiza cu o persoană capabilă să asigure servicii de sănătate.

Proiectul propus spre finanţare implica crearea unui nou loc de muncă.

 

x

 

 

 

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene.Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.Toate informaţiile, privind Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

 

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.