Anunț lansare sesiune depuneri cereri de finanțare 16.04 - 30.05.2018

Grafic animare teritoriu

Campanie animare FLAG Delta Dunării

Agenții specializate în proprietate industrială

Anunț lansare sesiune depuneri cereri de finanțare 25.04 - 08.06.2018

Anunț angajare aprilie 2018

Anunț lansare sesiune depuneri cereri de finanțare

Anunț prelungire măsura 3

Anunț prelungire sesiune măsura 2

Anunț angajare responsabil comunicare

Lista CF in urma evaluării tehnico-economice, măsura 3

Clasamentul intermediar al cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului - Măsura  3

Clasamentul final al cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului - Măsura 3

Clasamentul intermediar al cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului - Măsura 2

Lista cererilor de finanțare în ordine descrescătoare a punctajului obținut - Măsura 2

Clasamentul final al cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului - Măsura 2

Lista cererilor de finanțare în ordine descrescătoare a punctajului obținut - Măsura 1

Clasamentul intermediar al cererilor de finantare depuse in cadrul apelului - Masura 1

Clasamentul final al cererilor de finantare depuse in cadrul apelului - Masura 1

Anexe M07

Clasamentul final al cererilor de finantare depuse in cadrul apelului - Masura 1

Anunț suspendare temporară contracte

Clasamentul final al cererilor de finantare M2

Anunt lansare sesiune depunere cereri de finantare M3

Calendar lansare sesiuni depunere proiecte pentru anul 2021

Anunt prelungire sesiune depunere cereri de finantare pentru masura 3

Lista cererilor de finantare in ordine descrescatoare a punctajului obtinut -  Masura 3

Clasamentul intermediar al cererilor de finantare depuse in cadrul apelului

Clasamentul final al cererilor de finantare depuse in cadrul apelului

Grafic animare teritoriu Flag Delta Dunarii - mai 2022

Anunt lansare sesiune depunere cereri de finantare Masura 3

Anunt lansare sesiune depunere cereri de finantare Masura 2

Anunt lansare sesiune depunere cereri de finantare Masura 1

Anunt prelungire sesiune depunere cereri Masura 3

Anunt prelungire sesiune depunere cereri Masura 2

Anunt prelungire sesiune depunere cereri Masura 1

Anunt prelungire sesiune depunere cereri Masura 3

Anunt prelungire sesiune depunere cereri Masura 2

Anunt prelungire sesiune depunere cereri Masura 1

Lista cererilor de finantare in ordine descrescatoare a punctajului obtinut

Clasamentul intermediar al cererilor de finantare depuse in cadrul apelului

Raport selectie M1

Lista cererilor de finantare in ordine descrescatoare a punctajului obtinut - POES masura 3 sesiunea 3

Lista cererilor de finantare in ordine descrescatoare a punctajului obtinut - POES - masura 2 sesiunea 2

Clasament final masura 3

Clasament final masura 2

Clasament final masura 3

Clasament final masura 2

Clasament final masura 1

 

 

 

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene.Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.Toate informaţiile, privind Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

 

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.