România-Ucraina

ENI - COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

Proiecte de cooperare transfrontalieră

 

“EFIGE – Ansamblu transfrontalier. Confluente de patrimoniu la Dunare”/ EFIGE - Cross- Border Ensemble. Heritage Confluence on Danube finanțat în cadrul Programului Operațional Comun Romania-Ucraina 2014-2020, Obiectiv tematic 3, Prioritatea de investiții 2.1.

 

PARTENERI

LIDER: Consiliul Județean Tulcea

B1: Consiliul orașului Izmail

B2: Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă Delta Dunării

B3: Asociația pentru Pescărie Durabilă “Prut-Dunăre” Galați

 

Denumire proiect EFIGE - Ansamblu transfrontalier. Confluente de patrimoniu la Dunare

Obiectiv general Valorizarea și promovarea interdisciplinară a potențialului cultural și antropic al zonei definite de zona transfrontalieră a Euroregiunii Dunării de Jos Izmail (Ucraina) - Tulcea (România) - Galați (România) pentru a îmbunătăți atractivitatea zonei până în 2023.

 

Obiectiv specific 1

Stimularea dezvoltării echilibrate a zonei transfrontaliere Galați-Tulcea-Ismail ca parte integrantă a patrimoniului cultural al populației din Euroregiunea Dunării de Jos și a minorităților etnice din localitățile situate la graniță

 

Obiectiv specific 2

Conservarea și gestionarea durabilă a patrimoniului cultural, etnografic, gastronomic, viticultural și de mediu transfrontalier prin crearea unei colecții transfrontaliere de tradiții.

 

Obiectiv specific 3

Dezvoltarea și consolidarea capacității instituționale a CJ TL (RO), în calitate de LB, și a Consiliului municipal Izmail (UA), în calitate de B1, pentru a contribui la îmbunătățirea vieții culturale transfrontaliere și, desigur, la consolidarea relații interumane prin implementarea comună a proiectului.

 

Descrierea proiectului

Ideea EFIGE este o abordare inovatoare a parteneriatului pentru programele operaționale comune România-Ucraina 2014-2020, evidențiate de-a lungul priorității 2.1 Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric.

Cele două zone eligibile ale Programului și, de asemenea, ale proiectului, au comunități în ceea ce privește patrimoniul cultural datorită evoluției istorice și au o tradiție de lungă durată în conviețuirea multi-etnică și multiculturalitatea. În ciuda faptului că există o concentrare ridicată a siturilor naturale și istorice și a ariilor naturale protejate, zona eligibilă a înregistrat un nivel scăzut de investiții în dotări turistice și culturale. Infrastructura culturală este dezvoltată, dar slab susținută financiar. Cuprinde muzee, biblioteci, teatre și alte instituții culturale. EFIGE își propune să faciliteze investițiile în patrimoniul istoric și cultura locală prin acțiuni comune și să îmbunătățească potențialul turistic al zonei transfrontaliere, inclusiv frontiera de tranzit Galați.

EFIGE își propune să valorifice potențialul transfrontalier interdisciplinar (etnografic, arhitectural, gastronomic și viticultural) în ceea ce privește moștenirea culturală și istorică, întrucât geografia, istoria și locuirea împreună pe Porțile Dunării au demonstrat peste 20 de ani de cooperare că această zonă și-a modelat propria individualitate, având propria unitate de valori și identitate. Vorbim deja despre o zonă geografică, economică și socio-culturală omogenă și coerentă.

În faza pregătitoare, parteneriatul de proiect a realizat un studiu atent al structurii comunității transfrontaliere, care evidențiază omogenitatea populației de-a lungul Dunării. Există ruși - lipoveni, greci, maghiari, turci, italieni, germani, evrei, ucraineni, armeni, macedoneni, tătari, etnici romi, etc. Coexistența lor naturală pe Porțile Dunării este o mare oportunitate de a realiza acest proiect integrat de valorificare și promovare interdisciplinară a potențialului cultural care va spori nivelul de atractivitate al zonei prin investițiile și acțiunile propuse și va introduce noi elemente în acest sens:

2 centre de colectare a tradițiilor transfrontaliere (Izmail și Tulcea),

1 colecție de tradiții transfrontaliere și

1 film de colecție transfrontalieră.

 

Obiectivul general al proiectului va fi susținut de 3 obiective specifice care vor conduce la conservarea patrimoniului cultural și istoric în zona proiectului și vor asigura susținerea durabilă a identității culturale a proiectului și a dialogului gastronomic și tradițional cultural.

 

Lucrările de reabilitare inițiate de Consiliul Local B1 Izmail (inclusiv modernizarea interioară și dotarea) în zona bibliotecii locale Izmail Ivan Kotlearevski, precum și noile dotări (pavilionul de expoziție amenajat pe Tulcea la malul Dunării pe un ponton (echipament specializat) realizate la comandă) care cresc capacitatea de polarizare a tuturor elementelor din patrimoniul necorporabil al zonei proiectului.

Ca urmare a acestor intervenții, EFIGE creează spațiile comune cu impact major în zona transfrontalieră Izmail - Galați - Tulcea (crescând numărul turiștilor din zonă) .Proiectul propune o abordare integrată a tuturor elementelor din patrimoniul material și imaterial: gastronomia care se va combina cu resursele oferite de podgoriile din fiecare zonă (ViaViticola Sarica Niculitel, județul Tulcea, Bujoru Viticultura și Cercetarea viticulturii si Statia de Dezvoltare, Tg. Bujor, judetul Galati, Romania, Kolonista Aria Viticola Izmail, Odessa, Ucraina) cu o bogata mare a tradițiilor și obiceiurilor acestor zone etnologice-folclorice care vor duce la dezvoltarea regională. Cultura înseamnă valorificarea integrată a tuturor resurselor oferite de această zonă: patrimoniu construit, tradiții, comunități locale (resurse umane) care păstrează acele tradiții, cultură și cercetători. În acest context, parteneriatul proiectului va asigura o punte de legătură între instituții, oameni și patrimoniul cultural și istoric. Ca valoare adăugată a proiectului, facilitățile create vor lega zona de alte regiuni europene asigurând coeziunea globală (nivelurile sociale, economice și culturale). Noile facilități create prin EFIGE vor facilita dialogul multicultural la nivel euroregional și vor promova valorile europene ale incluziunii sociale. În contextul Anului European al Patrimoniului Cultural (2018), proiectul EFIGE întâlnește dictonul european „Moștenirea noastră: unde trecutul întâlnește viitorul”, deoarece combină tradiții, identitate culturală, patrimoniu construit cu abordare viitoare (reabilitare, modernizare și dotare Izmail Ivan Kotlearevski Biblioteca locală și noile facilități exprimate prin pavilionul lacului expozițional amenajat pe Tulcea, pe malul Dunării, pe un ponton (echipamente specializate realizate la comandă) EFIGE propune o serie de activități, unele dintre ele inovatoare publicitate, care vor încuraja transfrontalierul cooperare între oameni și instituții culturale, muzeografi, etnografi, artizani, bibliotecari. Fiecare activitate a proiectului a fost proiectată de parteneriat pentru a contribui la public pe termen mediu și lung și la păstrarea valorilor moștenirii arheologice, tradiționale moștenirea gastronomică și viticolă a zonei transfrontaliere, precum și păstrarea lor pentru viitor generații din nou.

Acesta își propune să implementeze activitățile proiectului pentru a crește accesibilitatea publicului larg la zonele turistice valoroase. Parteneriatul și părțile interesate implicate în dezvoltarea ideii propun introducerea Galațiului în proiectul bazat pe un studiu statistic realizat de Flag Galati în parteneriat cu Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Galați - Poliția de Frontieră. În zona Galați există un turism de specialitate (specialiști, cercetători, studenți etc.), orașul fiind un centru universitar important (Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Arhitectură Navală UDJ GL care deține supremația).

Pentru zona Izmail - Tulcea - Galați, orașe situate de ambele părți ale Dunării, istoria comunităților locale și a minorităților etnice este deosebit de importantă din perspectiva contribuției lor la dezvoltarea euroregiunii Dunării de Jos, de-a lungul timpului. Toate orașele partenere din cadrul proiectului EFIGE se identifică cu spațiul Dunării, un spațiu al civilizației universale. Partea creativă va uni toate componentele proiectului și le va pune în valoare.

Implementarea proiectului va începe cu procedurile de achiziții de servicii și lucrări pentru realizarea celor două centre de colectare a tradițiilor transfrontaliere (Consiliul Local Izmail, B1- și Consiliul Județean Tulcea, LB).

În același timp, cele două FLAG-uri din Tulcea și Galați vor începe ulterior de către etnologul atras în proiect (servicii de subcontractare) într-o călătorie prin teritoriile proiectului pentru a colecta obiceiuri care sunt încă păstrate în unele sate din zona proiectului. Strâns legate de anumite sărbători religioase și ritualuri ancestrale, aceste obiceiuri se transformă în adevărate spectacole de muzică, dans, port tradițional, bucătărie locală, îndemânare artistică, creativitate și joc. Toate acestea vor fi colectate (note și magnetofon) și sistematizate pentru a fi editate în Albumul Transfrontalier de Colecție.

Albumul va fi structurat în 3 părți după cum urmează: Partea 1 - Fundalul etnografic și arhitectural al proiectului - va include descrieri și ilustrații ale gospodăriilor tradiționale Izmail - Tulcea - Galați, descrieri ale tehnicilor tradiționale de construcție, instrumente specifice, mobilier, țesături interioare (covoare, stânga, ștergător, pânze de pat și blaturi) și portul popular. Vom descrie obiectivele zonei, conacele vechi, mănăstirile medievale, bisericile, siturile arheologice, muzeele, clădirile de patrimoniu etc.

Partea a 2-a Geritorială Gastronomică Tradițională - rețetele vor fi transcrise în gospodăriile localnicilor, iar în acest perimetru de-a lungul zonei Izmail - Tulcea - Galați va fi realizat un film care va include pregătirea fiecărei rețete.

Partea a 3-a Patrimoniul Viței va include: delimitarea zonelor viticole din zona Izmail - Tulcea - Galați, o experiență dedicată poveștilor prin care strugurii se transformă în „aur lichid” și să stea în loc alături de mâncăruri arhaice selectate (descrise în partea 2 din Patrimoniul gastronomic tradițional). Viile tradiționale și istorice din zona proiectului sunt: (ViaViticola Sarica Niculitel, județul Tulcea, Stația de Cercetare și Dezvoltare Viticultura și Viticultură, Tg. Bujor, Județul Galați, România, Kolonistul Aria Viticola Izmail, Odessa, Ucraina).

 Toți partenerii vor fi implicați la toate nivelurile ca management, comunicare și implementare: teritoriul colectează informații pentru crearea Albumului Colecțiilor de Tradiții, evenimente publice, STC-uri etc. și va livra cele mai bune produse de cercetare transfrontaliere:

-1 acțiune de reabilitare, modernizare și dotare a Biblioteca locală Ivan Kotlearevski din Izmail și înființarea unui Centru de Colecție a Tradițiilor Transfrontaliere (pavilionul de expunere),

-1 acțiune de dotare a CJ Tulcea cu o plută înființată ca Centrul de Colecție a Tradițiilor Transfrontaliere (pavilion de expunere și cameră multimedia), -2 evenimente (Târgul de colecții Tradiții din Tulcea și Izmail),

-1 eveniment cultural internațional la Galați,

-1 Colecție de Album de Tradiții Transfrontaliere (în 3 limbi: RO, EN, UA),

-1 Film de colecție transfrontalieră și

-3 proiecte personalizate Cross-Front Colecțiile de vin de frontieră (250 de sticle de vin local / regiune locală: Galați, Tulcea, Izmail vor fi personalizate în special cu logo-ul proiectului și vor fi promovate de parteneri Alți părți interesate ale proiectului de lângă Albumul Colecțiilor de Tradiții Transfrontaliere).

 

 

 

 

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene.Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.Toate informaţiile, privind Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

 

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.